בניין כיתות חינוך מיוחד, פתח תקווה

  • הדמיה: חזית כניסה לבניין הכיתות

    הדמיה: חזית כניסה לבניין הכיתות

  • חזיתות קדמית ואחורית

    חזיתות קדמית ואחורית

  • חזיתות: קדמית ואחורית

    חזיתות: קדמית ואחורית